Klasser

Røros Ressurs

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Klasse S - Snøskuter

  • Trinn 1 omhandler trafikksystemet og grunnleggende risikoforståelse. (Trafikalt grunnkurs, tilbys ikke av Røros Ressurs)
  • Trinn 2 omhandler kunnskap om kjøretøyet og teknisk kjøreferdighet.
  • Trinn 3 omhandler kjøring i variert trafikk og kunnskap om vegtrafikklovgivningen.
  • Trinn 4 omhandler utdypning av emnene risikoforståelse og trafikksystemet

I klasse S heter dette :

  • Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs (tilbys ikke av Røros Ressurs)
  • Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse (Grunnkurs klasse S)
  • Trinn 3 – Kjøring i variert terreng
  • Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Spesielt for klasse S er at opplæringen er organisert gjennom et obligatorisk opplæring på 17 timer (denne opplæringen) og en avsluttende teoriprøve.

 

Du kan også lese mer om vårt opplæringstilbud her: https://web.trondelagfylke.no/roros-ressurs/snoscooter2/snoscooter/


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse S

Kurs

Grunnkurs klasse S (Deler av trinn 2) (180 min)

Grunnkurs klasse S bygger på trafikalt grunnkurs. Dette er et obligatorisk 3 timers kurs som skal bevisstgjøre eleven de utfordringer som motorferdsel i fjellet gir og motivere for bruk av hensiktsmessig bekledning og å medbringe nødvendig sikkerhetsutstyr på tur.

1 400 kr

Opplæring klasse S ink. grunnkurs

Klasse S - Snøskuter har fire trinn hvor eleven må ha godkjent trinn 1 for å starte på selve opplæringen til klasse S
* Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs
* Trinn 2 - Grunnleggende kjøreteknisk opplæring
- Inkludert obligatorisk Grunnkurs klasse S
* Trinn 3 - Kjøring i variert Terreng
* Trinn 4 - Avsluttende opplæring

8 900 kr

Ta kontakt