Priser opplæring

    Velg klasse: S

Kurs

Grunnkurs klasse S (Deler av trinn 2) (180 min)

Grunnkurs klasse S bygger på trafikalt grunnkurs. Dette er et obligatorisk 3 timers kurs som skal bevisstgjøre eleven de utfordringer som motorferdsel i fjellet gir og motivere for bruk av hensiktsmessig bekledning og å medbringe nødvendig sikkerhetsutstyr på tur.

1 400 kr

Opplæring klasse S ink. grunnkurs

Klasse S - Snøskuter har fire trinn hvor eleven må ha godkjent trinn 1 for å starte på selve opplæringen til klasse S
* Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs
* Trinn 2 - Grunnleggende kjøreteknisk opplæring
- Inkludert obligatorisk Grunnkurs klasse S
* Trinn 3 - Kjøring i variert Terreng
* Trinn 4 - Avsluttende opplæring

8 900 kr

Ta kontakt